หลังคามีกี่แบบ กี่ชนิด กี่ประเภท แบบไหนบ้าง | Proper Roofing

หลังคามีกี่ประเภท กี่แบบ

หลังคาทีทั้งหมดกี่แบบ กี่ชนิด กี่ประเภท เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เนื่องจากว่าแต่ละประเทศ ก็มีการใช้งานหลังคาในรูปแบบต่างๆกัน และบางครั้ง ก็อาจมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของหลังคา และกลายเป็นหลังคาที่เป็นที่นิยม ในทางตรงกันข้าม หลังคาบางประเภทก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือใช้งานอีกแล้ว 

อย่างไรก็ตาม หลักๆแล้ว หลังคาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามด้านล่าง ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง

  1. แบบแบน
  2. แบบเพิง
  3. แบบหน้าจั่ว
  4. แบบทรงปั้นหยา 

ประโยชน์และข้อเสีย ของแต่ละประเภท

หลังคาแบบเรียบ

หลังคาเรียบเป็นหลังคามีราคาค่าโครงหลังคาไม่แพง เนื่องจากทำได้ง่าย และการติดตั้งแผ่นหลังคาได้ง่ายเมื่อเทียบกับการติดตั้งหลังคารูปแบบอื่นๆ แต่ถ้าติดตั้งไม่ดี อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการน้ำรั่วซึมได้  เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการน้ำขังบนหลังคาถ้าองศาความเอียงไม่พอ

ตัวอย่างรูปแบบหลังคาเรียบ ได้แก่ หลังคาอะคริลิคชินโคไลท์ เอสซีจี 

หลังคาโปร่งแสงแผ่นเรียบ
กันสาดอะคริลิคชินโคไลท์

หลังคาแบบเพิงหมาแหงน

หลังคาเพิงหมาแหงนมีรูปแบบคล้ายหลังคาเรียบ แต่สามารถระบายน้ำได้ดีกว่า เพราะมีองศาความเอียงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ควรจะมีองศาความเอียงยิ่งเยอะยิ่งดี ไม่แนะนำให้มีองศาความเอียงน้อยกว่า 5 องศาสำหรับพื้นที่รับน้ำฝน และควรมีองศาความเอียงมากถึง 10 องศาสำหรับพื้นที่รับน้ำฝนที่ตกหนักๆ

แบบหลังคาเพิงหมาแหงน

หลังคาหน้าจั่ว

หลังคาหน้าจั่วเป็นหลังคาที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์บ้านรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดาย ข้อควรระวังคือควรให้มีองศาความเอียงที่เพียงพอจะระบายน้ำได้ดี อย่างไรก็ตาม การติดตั้งหลังคาหน้าจั่วอาจมีราคาแพงกว่าหลังคาแบบเรียบและหลังคาแบบเพิง

ทรงหน้าจั่ว
รูปแบบหลังคาทรงหน้าจั่ว

หลังคาทรงปั้นหยา

หลังคาทรงปั้นหยาเป็นหลังคาประเภทที่กันลมได้มากที่สุด สามารถระบายน้ำได้ดีเพราะทำการแบ่งพื้นที่รับน้ำฝนออกเป็นหลายส่วน อย่างไรก็ตาม การติดตั้งอาจมีราคาแพงกว่าหลังคาอีก 3 รูปแบบที่กล่าวมาด้านบน เนื่องจากทำได้ยากกว่า และควรต้องการช่างหลังคาที่ชำนาญการมุงหลังคารูปแบบนี้

ตัวอย่างหลังคาทรงปั้นหยา

หลังคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคืออะไร

หลังคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือหลังคาหน้าจั่ว หลังคาหน้าจั่วเป็นหลังคาที่มีด้านลาดสองด้านมาบรรจบกันที่สันเขาเป็นรูปสามเหลี่ยม หลังคาประเภทนี้มีความแข็งแรงมากและสามารถทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมมากเพราะดูดีและสร้างได้ง่าย

หลังคายอดนิยมอีกประเภทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาคือหลังคาแบบปั้นหยา คือหลังคาที่มีด้านลาดเอียงสี่ด้าน โดยที่ทั้งสองด้านมาบรรจบกันที่ด้านบน หลังคาประเภทนี้มีความแข็งแรงมากและสามารถทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมมากเพราะดูดีและสร้างได้ง่าย

แบบหลังคายอดนิยมในอเมริกา

หลังคาแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียว เพราะหลังคาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับรูปแบบหลังคา จุดประสงค์ของการใช้งาน สภาพอากาศ ความนิยม และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งหลังคาแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง 

หลังคาที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาคือหลังคาหน้าจั่ว ในขณะที่หลังคาเพิงหมาแหงนก็ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย หลังคาหน้าจั่วมีความแข็งแรงมากและสามารถทนต่อสภาพอากาศได้มาก ทำให้ไม่มีคำตอบใดที่เหมาะกับบ้านของคุณมากที่สุด ดังนั้น พูดคุยกับช่างหลังคามืออาชีพเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าหลังคาประเภทใดที่เหมาะกับบ้านของคุณน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด